Start / Fakulteti i Akademije / Specijalistički centar za stomatologiju obilјežava pet godina postojanja

Specijalistički centar za stomatologiju obilјežava pet godina postojanja

Specijalistički centar za stomatologiju pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 17. marta obilјežiće pet godina od osnivanja. Centar predstavlјa podorganizacionu jedinicu i nastavnu bazu Fakulteta.

Aktivnosti Specijalističkog centra su usmjerene na prevenciju, dijagnozu i liječenje oštećenja i bolesti mekih i tvrdih tkiva usne duplјe i temporomandibularnih zglobova.

Centar pruža zdravstvene usluge iz svih specijalističkih grana stomatologije, objedinjenih na jednom mjestu, a bliska saradnja i stručnost specijalista koji u njemu rade, obezbjeđuju vrhunski terapijski rezultat. Ovim je omogućen interdisciplinaran i individualan pristup liječenju i po tome je Stomatološki centar jedinstven u istočnom dijelu Republike Srpske.

Zaposleni nastavnici i saradnici kontinuirano se naučno i stručno usavršavaju, pa je stomatološka zaštita koja se pruža u ovoj ustanovi u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima i dostignućima.

U Specijalističkom centru se pruža specijalizovana stomatološka zaštita iz slјedećih grana stomatologije:

  • dječija i preventivna stomatologija
  • bolesti zuba i endodoncija
  • stomatološka protetika
  • parodontologija i oralna medicina
  • oralna hirurgija i implantologija
  • ortopedija vilica

U prostorijama Specijalističkog centra odvija se i praktična nastava za studente stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i specijalizantski staž za specijalizante iz šest oblasti stomatologije.

Specijalističke stomatološke usluge se pružaju na zahtjev korisnika ili na osnovu ugovora koji Medicinski fakultet U Foči ima zaklјučen sa Republičkim Fondom za zadravstveno osiguranje Republike Srpske.

Takođe, specijalističku stomatološku zdravstvenu zaštitu pacijenti mogu primiti i u okviru praktične nastave studenata stomatologije, koja se odvija pod stalnim nadzorom nastavnika/saradnika. Na preko 1000 m2 nalazi se sedam kliničkih sala, zubotehnička laboratorija i rendgen kabinet.

 

Izvor: Veb redakcija/stomatologija.me