Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка горива“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале