Održana 28. sjednica Upravnog odbora

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 28. sjednica Upravnog odbora, kojom je predsjedavao prof. dr Darko Đogo.

Na današnjoj sjednici najveća pažnja posvećena je Izvještaju o redovnom potpunom popisu na dan 31.12.2019. godine na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Članovi Upravnog odbora prihvatili su sugestije Centralne popisne komisije Univerziteta  te će u narednom periodu preuzeti obavezu da kroz sastanke sa rukovodstvima fakulteta i akademija, kao i sa privrednim subjektima realizuju zaklјučke koji su doneseni na Upravnom odboru.

Sjednici je prisustovao rektor prof. dr Milan Kulić, prorektori, kao i predstavnici stručnih službi Rektorata.