Start / Sva Obavještenja / Održana 30. sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta

Održana 30. sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu u četvrtak, 6.  februara, održana je sjednica Komiteta za osiguranje kvaliteta kojom je predsjedavao prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta doc. dr Marko Gutalј.

Članovima Komiteta prezentovana je informacija o pripremi Izvještaja o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta za prethodnu 2019. godinu, kao i informacija o studentskoj anketi za zimski semestar 2019/20. godine.

Razmatrana je inicijativa da prosječna ocjena u anketi, propisana Pravilnikom o studentskom vrednovanju kvaliteta studija, sa trenutnih 2,5 bude povećana na 3,00.

Na sjednici je diskutovano o funkcionisanju eNIR kartona, uvezivanju i unapređenju rada fakultetskih biblioteka, kao i jačanju saradnje sa privredom.

Prezentovani su i rezultati istraživanja stavova učenika srednjih škola istočnog dijela Republike Srpske o nastavku školovanja nakon završetka srednjeg obrazovanja.