Stipendije Erazmus + KA107 – Univerzitet Balearskih ostrva u Španiji

U okviru Erazmus+ programa KA107 za studente Univerziteta u Istočnom Sarajevu nudi se mogućnost boravka tokom zimskog semestra akademske 2020/2021. godine na Univerzitetu Balearskih ostrva, u Španiji.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti našeg univerziteta koji su upisani u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani.

Studenti prve godine prvog ciklusa studija se ne mogu prijaviti.

Ugovorom o saradnji između Univerziteta Balearskih ostrva i Univerziteta u Istočnom Sarajevu definisana su slјedeća studijska polјa: jezici, društvene nauke, biznis i administracija, ICTS, inžinjering.

Rok za prijavu je 28. februar 2020. godine.

Stipendija iznosi 850 eura, a plaćeni su i putni troškovi.

Odabir studenata vrši partnerski univerzitet iz Španije.

Bez obzira na onlajn prijavu, zainteresovani kandidati su obavezni da se jave svojim prodekanima za naučnoistraživački rad radi evidentiranja kandidata.

Upustvo za prijavu