Start / Fakulteti i Akademije / Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za proizvodnju i menandžment iz reda studenata

Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za proizvodnju i menandžment iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za proizvodnju i menandžment objavlјuje rang listu kandidata:

Datum i vrijeme objave: 30.01.2020. godine u 14:15 časova.