Start / 2020

Godišnja arhiva: 2020

Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Saobraćajnog fakulteta Doboj iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Saobraćajnog fakulteta Doboj objavlјuje rang listu kandidata: Оbavještenje Rang lista Datum i vrijeme objave: 10.07.2020. godine u 14:10 časova.

Pročitajte

Održana 33. sjednica Upravnog odbora

U prorsotrijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 33. sjednica Upravnog odbora Univerziteta na kojoj je razmatran Prijedlog Troškovnika za naknade koje plaćaju studenti za akademsku 2020/2021. godinu. Takođe, čalnovi Upravnog odbora informisani su o organizovanju rada Univerzitetske biblioteke Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Članovima UO prezentovan je Izvještaj …

Pročitajte

Dogovori u vezi sa planom akreditacije studijskih programa

U prostorijama Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske u Banjoj Luci u srijedu, 9. juna 2020. godine održan je sastanak predstavnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu i predstavnika Agencije.  Razgovarano je o pripremi za naredni krug akreditacije studijskih programa Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prorektoru za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta …

Pročitajte

Raspisan konkurs za domaće i međunarodne stručnjake za akreditaciju

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine ( HEA B&H) raspisala je javni konkurs za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavlјaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. U kategoriji domaćih stručnjaka konkurs je raspisan za: predstavnike …

Pročitajte

Fulbrajt program stipendija za strane studente za akademsku 2021/2022. godinu

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je konkurs za dodjelu Fulbrajt stipendija za gostujuće studente-istraživače (Fulbright Foreign Student Program), za akademsku 2021/2022. godinu. Program omogućava diplomiranim studentima i mladim istraživačima da dio svojih istraživanja obave u SAD na tamošnjim institucijama u trajanju od četiri do devet mjeseci. …

Pročitajte