Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, objavljuje rang listu kandidata:

Datum i vrijeme objave: 29.12.2020. godine u 13:20 časova.