Održana sjednica Proširenog kolegijuma Univerziteta

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana sjednica Proširenog kolegijuma kojom je predsjedavao rektor prof. dr Milan Kulić.

Na sjednici se, između ostalog, raspravlјalo o Prijedlogu plana budžeta Univerziteta u Istočnom Sarajevu za 2020. godinu.

Na dnevnom redu je bio i Izvještaj o internoj reviziji organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu sa stanjem na dan 30. 9. 2019. godine.

Data je, takođe, informacija o upisu studenata na sve godine studija prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini.

Na sjednici su razmotreni prijedlozi za pristup elektronskim bazama časopisa i knjiga.

Članovima Proširenog kolegijuma prezentovana je informacija o obnovi licence za softver za detekciju plagijarizama.