Start / Vijesti - Univerzitet / Sjednice Upravnog odbora / Održana 25. sjednica Upravnog odbora

Održana 25. sjednica Upravnog odbora

Na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, održanoj 17. decembra 2019. godine, razmatrani su dokumenti u vezi sa finansijskim poslovanjem Univerziteta.

U okviru rasprave o finansijskim dokumentima, komentarisana je disproporcija u budžetskim izdvajanjima za dva javna univerziteta u Republici Srpskoj, te istaknuta potreba da se svi politički subjekti aktivnije uklјuče u obezbjeđivanje podrške za razvoj Univerziteta.

Data je saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor generalnog sekretara Univerziteta.

Sjednicu je vodio predsjednik Upravnog odbora prof. dr Darko Đogo, a prisustovali su članovi Upravnog odbora, prorektori Univerziteta u Istočnom Sarajevu i predstavnici stručnih službi Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.