Dani Vojina Komadine na Muzičkoj akademiji

Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu 13. i 14. decembra organizuje manifestaciju „Dani Vojina Komadine“ u okviru koje će biti održan Prvi naučni skup „Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu“.

Otvaranje manifestacije „Dani Vojina Komadine“ i naučnog skupa „Savremeno i tradicionalno u muzičkom stvaralaštvu“ je u petak, 13. decembra, u 13:30 časova u sali Muzičke akademije.

Tokom dva dana manifestacije, biće održana predavanja iz oblasti muzikologije, muzičke pedagogije, muzičke teorije i izvođaštva.

U okviru manifestacije u petak, 13. decembra, u 19:30 časova biće održan koncert na kojem će se promovisati kompakt disk „Tražim pomilovanje“ (vokalni opus za glas i klavir Vojina Komadine). Na koncertu će nastupiti sopran Klaudija Krkotić i pijanistkinja Sonja Radojković.

U subotu, 14. decembra, u 12:00 časova biće održana promocija knjige „Analitički prikaz muzičkog djela kroz prizmu i interakciju različitih muzičkih dinamika“ autora Valentine Dutine i Ivane Cerović.

Vojin Komadina rođen je 1933. godine u Karlovcima u Kralјevini Jugoslaviji, a rano djetinjstvo proveo u Crnoj Gori (Bar, Kotor), Bih (Bihać) i Srbiji (Sremska Kamenica), gdje je njegov otac službovao kao oficir. Od 1941. godine porodica se nastanjuje u Beogradu koji postaje trajnija destinacija porodice.

Srednju muzičku školu „Stanković“ završio je u Beogradu, a prvi nastup kao kompozitor imao je u Tuzli 1954. godine. Muzičku akademiju Univerziteta u Beogradu upisao je 1955. godine, a 1957. godine prelazi u Sarajevo na Muzičku akademiju, gdje je diplomirao 1960. godine.

Za svoj stvaralački rad Komadina je dobio veliki broj nagrada i priznanja. Još kao student dobitnik je nekoliko nagrada. Nagrađivana su njegova djela različitih žanrova, od muzike za djecu do muzičko-scenskih djela.

Bio je dugogodišnji profesor na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske od njenog osnivanja.

Preminuo je u Beogradu 9. februara 1997. godine.