Održan sastanak sa prodekanima za naučnoistraživački rad

Sastanak sa prodekanima za naučnoistraživački rad Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je danas u prostorijama Rektorata. Sastanak je vodila prorektor na nauku, istraživanje i razvoj doc. dr Jelena Krunić.

Prisutnim prodekanima obratio se i rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Milan Kulić.

Na današnjem sastanku analizirano je trenutno stanje naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu, razmatrana je realizacija preporuka iz Mape puta za unapređenje i prepoznatlјivost naučno-istraživačkog rada 2019-2020. Planirane su i buduće zajedničke aktivnosti i saradnje.