Objavlјen poziv za učešće u Programu o izgradnji mira i rješavanju konflikata

Italijanska nevladina organizacija „Rondine Cittadella della Pace“ objavila je poziv za prijavu kandidata iz Bosne i Hercegovine za učešće u dvogodišnjem Programu o izgradnji mira i rješavanju konflikata (World House Programme).

Program će biti realizovan u periodu  od jula 2020. do juna 2022. godine, u Italiji, a namijenjen je mladim lјudima, aktivnim u civilnom društvu, starosne dobi između  21 i 28 godina, sa završenim osnovnim studijama.

Osim realizacije edukacije o rješavanju konflikta, Program nudi intezivan kurs italijanskog jezika i sticanje master zvanja na italijanskim univerzitetima.

Izabranim kandidatima, organizator pokriva troškove treninga i obuke, troškove smještaja i ishrane, kao i akademskog ili stručnog osposoblјavanja tokom cijelog perioda trajanja programa, dok kandidati snose troškove prevoza do Republike Italije, vize i zdravstvenog osiguranja.

Svi zainteresovani za učešće u „Rondine Cittadella della Pace“ programu svoje prijave mogu slati na: international@rondine.org ili apply@rondine.org do 24. novembra 2019. godine.

Informacije o Programu, uklјučujući i uslove za učešće, popis potrebne dokumentacije, način odabira kandidata kao i formular za prijavu, dostupne su na stranici https://callforparticipants.rondine.org/ ili se mogu dobiti upitom na mejl adresu apply@rondine.org.

Poziv za prijavu