„Vulcanus in Japan“ – stručna praksa za studente

„Vulcanus in Japan“ predstavlјa program industrijskih praksi za studente EU/COSME država. Cijeli program se odvija u Japanu, s tim da počinje u septembru jedne, a završava u avgustu slјedeće godine.

Program obuhvata:

  • Seminar o Japanu;
  • Intenzivni kurs japanskog jezika u trajanju od 4 mjeseca;
  • Praksu u nekoj od japanskih kompanija u trajanju od 8 mjeseci.

Uslovi koje studenti moraju da ispunjavaju da bi mogli da apliciraju:

  • Da su državlјani EU/COSME država;
  • Da su studenti inženjerstva ili tehničkih i prirodnih nauka (npr. Kompjuterske nauke, hemija, telekomunikacije, biotehnologija, fizika, nuklearno inženjerstvo i sl.);
  • Da su upisani na matični univerzitet, najmanje do slјedećeg juna računajući od isteka roka za aplikaciju;
  • Da su studenti najmanje četvrte godine osnovnih, a najkasnije predzadnje godine doktorskih studija;
  • Da mogu uzeti slobodnu godinu.

Rok za dostavlјanje aplikacija je 20. januar 2020. godine, a program počinje 1. septembra 2020. godine.

Više informacija možete pronaći оvdje.