Start / Sva Obavještenja / Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale

Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale

Prilog: Оdluka