Start / Sva Obavještenja / Održan naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta

Održan naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u subotu, 26. oktobra 2019. godine održan je osmi Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, na temu „Pravo, tradicija i promjene“.

Učešće u radu skupa prijavilo je 90 univerzitetskih nastavnika iz osam država – Rusije, SAD, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i BiH, koji su poslali ukupno 75 samostalnih i koautorskih referata. Većina njih usmeno je saopštila svoje radove na skupu čime su doprinijeli naučnoj diskusiji koja je uslijedila nakon izlaganja referata na sekcijama (Javnopravnoj i teorijskopravnoj, Građanskopravnoj i privrednopravnoj, Krivičnopravnoj i sekciji Osamsto godina Zakonopravila Svetog Save/Istorijskopravnoj).

U Naučnom odboru koji je osmislio koncepciju konferencije i odobrio referate prijavljenim autorima, učestvovalo je 18 priznatih naučnika iz osam država – Rusije, Mađarske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i BiH, a koji su objavljivali radove u publikacijama sa „ISI“ liste i odnose se na temu skupa.

Suorganizatori skupa bili su Međunarodno udruženje pravnika, sa sjedištem u Moskvi i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, čiji predstavnici su bili članovi Naučnog odbora skupa, a saopštili su i svoje referate na konferenciji.

Odlukom Komisije za klasifikaciju i kategorizaciju naučnih skupova pri Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, prošlogodišnji skup ocijenjen je kao najbolje klasifikovan i kategorisan među svim skupovima koje organizuju fakulteti društveno-humanističkih nauka u Republici Srpskoj, te se organizatori nadaju da će ovogodišnja konferencija biti vrednovana još bolje, odnosno kao međunarodni naučni skup. 

Takođe, organizatori se zahvaljuju svim učesnicima skupa, članovima Naučnog i Organizacionog odbora, kao i predstavnicima institucija Republike Srpske koji su pružili nesebičnu podršku u radu Pravnom fakultetu, cijeneći ono što je do sada postignuto na ovoj visokoškolskoj ustanovi.