Start / Fakulteti i Akademije / IN MEMORIAM – akademik Ljubomir Zuković

IN MEMORIAM – akademik Ljubomir Zuković

Akademik prof. dr Ljubomir Zuković (1937-2019) preminuo je 19. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na Odseku za istoriju jugoslovenske i svetske književnosti, gdje je i diplomirao 1961. godine. Dvije godine kasnije na istom fakultetu odbranio je magistarski rad. Svoj radni vijek započeo je kao profesor Savremene književnosti i Teorije književnosti na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je i kao profesor u inostranstvu. Predavao je Istoriju srpske književnosti na Slavističkoj katedri Univerziteta u Manhajmu, a Istoriju jugoslovenske književnosti držao je, takođe, u Manhajmu, potom u Hajdelbergu, Inzbruku, Erpandgenu i Darmštatu. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Poslije prvih višestranačkih izbora imenovan je za zamjenika ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu u Vladi, tadašnje SR BiH. Na toj dužnosti je bio sve do izbijanja rata. Od početka rata pa do kraja 1995. bio je ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Republike Srpske, a sve do izdvajanja Ministarstva vjera vodio je i poslove toga resora. Potom je biran za ministra bez portfelja, i istovremeno držao nastavu na Filozofskom fakultetu u Srpskom Sarajevu. Od 1998. pa do kraja 2001. godine bio je prvi ambasador BiH u Grčkoj i za to vrijeme radio je na uspostavljanju kulturnih veza Republike Srpske sa Grčkom.

Za svoj naučni i društveni angažman Ljubomir Zuković je dobio brojna priznanja u zemlji i inostranstvu: priznanje „za posebne zasluge u razvoju istorije srpske literature“, kojim je Međunarodna akademija humanističkih i prirodnih nauka „Kneževa Ščerbatovih“ Zukovića izabrala za svog redovnog člana. Za svoj naučni doprinos našoj nauci o književnosti Zuković je biran u Akademiju nauka Republike Srpske, prvo za dopisnog člana (27. juna 1997), a onda i za redovnog člana (21. juna 2004). Obavljao je i dužnost potpredsjednika ANURS, na koju je izabran 18. oktobra 2004. godine, i bio je  na čelu naučnog tima za izradu Enciklopedije Republike Srpske.

Akademik Ljubomir Zuković biće sahranjen u Pljevljima, 22.10.2019. godine.