Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka usluge izrade softvera“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: „Assisting Better Communication – ABC“

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka usluge izrade softvera“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: „Assisting Better Communication – ABC“

Prilog: Оdluka