Старт / Сва Обавјештења / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуге израде софтвера“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: „Assisting Better Communication – ABC“

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка услуге израде софтвера“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: „Assisting Better Communication – ABC“

Прилог: Одлука