Održana 23. sjednica Upravnog odbora

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 1. oktobra održana je 23. sjednica Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Predsjednik Upravnog odbora prof. dr Darko Đogo informisao je rektora prof. dr Milana Kulića o radu ovog tijela Univerziteta.

Na današnjoj sjednici usvojeni su dokumenti koji se odnose na dugoročne finansijske planove Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Razgovaralo se i o drugim pitanjima bitnim za funkcionisanje Univerziteta.

Sjednici su prisustovali članovi Upravnog odbora, prorektori Univerziteta u Istočnom Sarajevu i predstavnici stručnih službi Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.