Start / Oglasi za posao / Održana II sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Održana II sjednica Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

U Rektoratu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u četvrtak, 12. septembra,  održana je II redovna sjednica Senata kojom je predsjedavao rektor prof. dr Stevo Pašalić.

Na sjednici Senata, između ostalog, diskutovano je o listama odgovornih nastavnika i saradnika za akademsku 2019/2020. godinu, usvojen je Akademski kalendar i Kalendar nastave, donesena je Odluka o obrazovanju strukovnih vijeća po naučnim i umjetničkim oblastima, kao i Odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika.

Podržan je prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale za povećanje broja studenata za upis u akademskoj 2019/2020. godini u kategodiji vanredni studenti, prijedlog Filozofskog fakulteta za proširenje liste za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Studijskom programu za psihologiju, kao i prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ o izmjeni nastavnog plana i programa na Studijskom programu Pravoslavna teologija.

Takođe, članovi Senata su upoznati o održavanju događaja u sklopu kojeg će deset ruskih univerziteta, 10. oktobra, organizovati niz radionica u Istočnom Sarajevu i Palama te prezentovati svoje programe.

Članovi Senata diskutovali su o upisu studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija za 2019/2020. godinu, kao i o drugim akademskim pitanjima bitnim za funkcionisanje Univerziteta.