Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta- Bilјana Balta

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Istorija i filozofija nauke i tehnologije.

Prilog: Izvještaj