Start / Fakulteti i Akademije / Poziv studentima za omladinsku razmjenu „Zapadni Balkan upoznaje Japan: Most u budućnost“

Poziv studentima za omladinsku razmjenu „Zapadni Balkan upoznaje Japan: Most u budućnost“

Ministarstvo spoljnih poslova Japana i Regionalna kancelarija za saradnju  u periodu od 13. do 21. novembra 2019 godine sprovode omladinsku razmjenu „Zapadni Balkan upoznaje Japan: Most u budućnost“, te pozivaju studente iz naše zemlje da se prijave.

Pravo učešća imaju studenti dodiplomskog i diplomskog studija starosti od 20 do 25 godina.

Program ima za cilj da produbi razumijevanje učesnika o Japanu i njegovoj politici, poveća znanje i promoviše međusobno razumijevanje putem intelektualne i kulturne razmjene, te da izgradi osnovu za buduće prijateljstvo i saradnju između Japana i Zapadnog Balkana.

Predviđeno je da učesnici programa provedu jednu sedmicu u Japanu razgovarajući o aktuelnim temama, razmjenjujući iskustva sa mladima iz Japana, razvijajući interkulturalne vještine i posjećujući i istražujući japansku kulturu.

Rok za podnošenje aplikacija je 15. septembar 2019. godine. Više informacija možete pronaći ovdje.