Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka roba za potrebe bifea“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka