Održan Info dan Erasmus+ CULTURWB projekta

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) u srijedu, 10. jula, održan je info dan Erasmus+ projekta CULTURWB. O značaju ovog projekta, ciljevima i ostvarenim rezultatima govorili su prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta prof. dr Dejan Bokonjić, rukovodilac projekta ispred Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Branislav Mašić i doc. dr Dajana Vukojević.

Na održanom Info danu prezentovan je program cjeloživotnog učenja koji je rezultat projekta CULTURWB, a na koji će se od nove akademske godine, preko Centra za cjeloživotno učenje UIS-a upisivati kandidati. O važnosti ovog programa, kao i o značaju turizma uopšte, govorio je prof. dr Ljubiša Vladušić, rukovodilac Centra za cjeloživotno učenje UIS-a.

Konkurs za upis kandidata na kurseve cjeloživotnog učenja “Jačanje kapaciteta za promjene u kulturnom turizmu na Zapadnom Balkanu – izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom“ biće raspisan u septembru 2019. godine, a kursevi će biti realizovani od oktobra do decembra.

Na održanom događaju najavljen je novi studijski program drugog ciklusa studa “Upravljanje kulturnim nasljeđem i kulturnim turizmom”. Ovaj program realizuju kao partneri Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Master program počeće na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, a nastavu će izvoditi profesori sa tog fakulteta zajedno sa profesorima sa Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Univerzitet u Istočnom Sarajevu jedan je od 13 partnera koji učestvuju u sprovođenju projekta „CULTURWB“ finansiranog kroz program Erasmus+. Nosilac projekta je Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.