Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke sa referencom „Nabavka drona – bespilotna letjelica“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka