Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga kolektivnog osiguranja studenata“ za potrebe Pedagoškog fakulteta Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka