Start / Sva Obavještenja / Odluka o poništenju postupka u postupku javne nabavke

Odluka o poništenju postupka u postupku javne nabavke

Odluka o poništenju postupka, u postupku javne nabavke sa referencom „Nabavka poklona (slike, ikone, plakete i sl.)“, za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka