Start / Obavještenja – Univerzitet / Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača

Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača

Odluku o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga kolektivnog osiguranja radnika“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj.

Prilog: Odluka