Start / Fakulteti i Akademije / Projekat REINWASTE promovisan na konferenciji u Beču

Projekat REINWASTE promovisan na konferenciji u Beču

Univerzitet u Istočnom Sarajevu (UIS), Tehnološki fakultet Zvornik učestvuje kao član međunarodnog konzorcijuma na projektu finansiranom od strane EU-Interrg Mediterranean region i IPA, pod nazivom REINWASTE “REmanufacture the food supply chain by testing INnovative solutions for zero inorganic WASTE” (Preispitivanje lanca snabdijevanja prehrambenim proizvodima testiranjem inovativnih rješenja za nultu emisiju neorganskog otpada).

Od 24. do 25. aprila 2019. godine radni tim projekta sa Tehnološkog fakuleta Zvornik doc. dr Dragan Vujadinović i doc. dr Aleksandar Došić učestvovali su u radu međunarodne konferencije 19th ICC Conference – Science meets Technology koja se održava u BOKU Univerzitetu Beč, Austrija. Prodekani fakulteta Vujadinović i Došić su prvi dan konferencije prezentovali projekat i zainteresovane učesnike konferecije upoznali sa ciljevima projekta kao i dosadašnjom relizacijom istog. Nakon završene prezentacije razvila se dikusija sa učesnicima koji su pokazali vidnu zainteresovanost za dosadašnje rezulate projekta.

Ovaj projekat je fokusiran na mala i srednja preduzeća koja su posvećena razvoju i inovacijama u svojoj oblasti, a koja su proaktivna u klasterima kroz inicijative smanjivanja i prevencije emisije otpada iz poljprivredno-prehrambenog lanca, te pomažu privrednicima u saradnji i razmijeni iskustava. U okviru toga, REINWASTE je zamišljen kao testni projekat promovišući koncept “short-time” praktične primjene rješenja, kako bi pravovremeno odgovorio zahtjevima “time to market”. Optimizuje upotrebu bioloških materijala i redizajnira proizvode i procese da ograniči proizvodnju neorganskog otpada. Ovim projektom testiraće se modeli naprednih rješenja na tri prehrambena klastera u regionu Jugoistočne Evrope: povrtlarstvo u Anrdaluziji (Španija), mljekarstvo u Emilija-Romanja (Italija) i klaster proizvodnje i prerade mesa u regionu Provansa-Alpi-Azurna obala (Francuska). Pored toga, poljoprivredno-prehrambeni sektor Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) će imati koristi kroz metodološki pristup i transfer znanja i tehnologija iz ključnih evropskih sektora.

Konzorcijum čine:

AGAPA, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucia, Granada, Španija, Koordinator projekta

ASTER, Società consortile dell’Emilia-Romagna per l’Innovazione e il Trasferimento tecnologico, Bolonja, Italija

ANIA, Association Nationales des Industries Agro-alimentaires, Pariz, Francuska

IFAPA, Instituto Andaluz de investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, Sevilja, Španija

CRITT Agroalimentaire PACA, Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie, Avinjon, Francuska

FIAB, Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Madrid, Španija

UES, Tehnološki fakultet Zvornik Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, Republika Srpska-BIH
SEPE, CONFAGRICOLTURA, Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, Rim, Italija

FEDERALIMENTARE Servizi, Federazione Italiane dell’Industria Alimentare, Rim, Italija

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE, Eks-en-Provans, Francuska

Trajanje projekta: Februar 2018 – Juli 2020

Koordinator AGAPA: Ms Antonia COBACHO – reinwaste.agapa@juntadeandalucia.es

Koordinator Univerzitet u Istočnom Sarajevu: doc. dr Aleksandar Došić – aleksandar.dosic@tfzv.ues.rs.ba