Start / Sve Aktuelnosti / Rektor Pašalić učesnik IV Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana

Rektor Pašalić učesnik IV Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) prof. dr Stevo Pašalić učestvuje u radu IV Rektorskog foruma Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana čiji je domaćin Univerzitet Crne Gore.

Na skupu, čije je četvrto izdanje okupilo rektore i predstavnike 30 univerziteta iz regiona, raspravlja se o aktuelnim pitanjima koja se tiču razvoja visokog obrazovanja, područja nauke i umjetnosti, istraživanja i transfera znanja, kao i o definisanju planu jačanja akademskog integriteta.

Na forumu će biti razmatrana i aktuelna pitanja koja su značajna za rad i razvoj univerziteta na regionalnom nivou.

Biće riječi i o Berlinskom procesu, čiji je cilj da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i unaprijedi regionalna saradnja i evrointegracije regiona, u okviru kojeg će krajem maja u Londonu, biti organizovana konferencija.

Nakon prvog rektorskog foruma koji je održan je u Novom Sadu pokrenut je postupak osnivanja Zajednice univerziteta Jugoistočne Evrope i Zapadnog Balkana. Na drugom rektorskom forumu održanom u Zagrebu potpisana je i Deklaracija univerziteta. Na narednom forumu, održanom u Mostaru, učesnici su potpisali i Akademski međuinstitucionalni sporazum o saradnji, čiji je cilj unapređenje međusobne saradnje između članica rektorskog foruma. Ovaj međuinstitucionalni Sporazum zamjenjuje bilateralne sporazume između njegovih potpisnika.