Interni konkurs za izbor dekana

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu raspisuje interni konkurs za izbor dekana.

Prilog: Konkurs