Dnevna arhiva: 11. априла 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sa referencom „Računarska oprema i potrepštine“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: „Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism / CULTURWB“ Prilog: Odluka

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku usluga osiguranja za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte