Start / 2019 / април

Mjesečna arhiva: април 2019

Zasjedao Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana 64. sjednica Senata. Predsjedavajući Senata rektor prof. dr Stevo Pašalić je, tokom današnjeg zasjedanja, upoznao članove Senata da je donio Odluku da se, povodom obilјežavanja Dana Univerziteta u Istočnom Sarajevu, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik odlikuje  najvećim priznanjem …

Pročitajte

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje, uža naučna oblast Radiologija, nuklearna medicina i medicinsko slikanje (uža obrazovna oblast Radiologija i nuklearna medicina) – Starović Bajčetić dr Sunčica

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje , uža naučna oblast Radiologija, nuklearna medicina i medicinsko slikanje (uža obrazovna oblast Radiologija i nuklearna medicina) – Starović Bajčetić dr Sunčica Prilog: Izvještaj Starović Bajčetić dr Sunčica

Pročitajte

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje asistenta, uža naučna oblast Interna medicina (uža obrazovna oblast Interna medicina, predmeti: Interna medicina i njega internističkog bolesnika, Interna medicina, Klinička praksa) – Srđan Popović

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje asistenta, uža naučna oblast Interna medicina (uža obrazovna oblast Interna medicina, predmeti: Interna medicina i njega internističkog bolesnika, Interna medicina, Klinička praksa) – Popović dr Srđan Prilog: Izvještaj Srđan Popović

Pročitajte