Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača – Muzička akademija

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača – Muzička akademija

Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku sa referencom „Usluge štimovanja klavira“ za potrebe Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka