Start / Fakulteti i Akademije / Jedinstvena rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo iz reda studenata

Jedinstvena rang lista kandidata za članove Nastavno-naučnog vijeća Polјoprivrednog fakulteta Istočno Sarajevo iz reda studenata

Objedinjena rang lista:

Objedinjena rang lista [PDF]

Pojedinačne rang liste po odjeljenjima:

Rang lista Istočno Sarajevo [PDF]

Rang lista Bijeljina [PDF]

Rang lista Vlasenica [PDF]

 

Objavljeno: 11. aprila 2019. u 17:10č