Start / Obavještenja – Univerzitet / Rezultati izbora za članove Studentskog parlameta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Rezultati izbora za članove Studentskog parlameta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Objedinjena rang lista [PDF]

Pojedinačne rang liste po fakultetima/akademijama:

Rang lista Filozofski fakultet [PDF]
Rang lista Mašinski fakultet [PDF]
Rang lista Medicinski fakultet Foča [PDF]
Rang lista Muzička akademija [PDF]
Rang lista Pedagoški fakultet [PDF]
Rang lista Polјoprivredni fakultet sjedište [PDF]
Rang lista Polјoprivredni fakultet Odjelјenje Bijelјina [PDF]
Rang lista Polјoprivredni fakultet Odjelјenje Vlasenica [PDF]
Jedinstvena rang lista Polјoprivredni fakultet [PDF]
Rang lista Pravni fakultet Pale – sjedište [PDF]
Rang lista za odjelјene van sjedišta Pravnog fakulteta u Srebrenici [PDF]
Rang lista za odjelјenja van sjedišta Pravni fakultet Bijelјina [PDF]
Jedinstvena rang lista Pravni fakultet [PDF]
Rang lista Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta [PDF]
Rang lista Saobraćajni fakultet Doboj [PDF]
Rang lista Tehnološki fakultet [PDF]
Rang lista Akademija likovnih umjetnosti [PDF]
Rang lista Ekonomski fakultet Brčko [PDF]
Rang lista Ekonomski fakultet Pale [PDF]
Rang lista Elektrotehničkog fakulteta [PDF]
Rang lista Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta [ PDF]
Rang lista Fakultet poslovne ekonomije [PDF]
Rang lista Fakultet za proizvodnju i menadžment [PDF]

Objavlјeno: 26. marta 2019. u 20:10č