Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sa referencom „Nabavka agencijih usluga – kupovina avio karata“ za potrebe Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka