Potpisan memorandum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Pale i Adiko banke

Adiko banka Banjaluka i Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) potpisali su memorandum o saradnji kojim je dogovorena praktična obuka za studente ovog fakulteta u poslovnicama banke.

Studenti će u okviru saradnje imati priliku da primijene teorijsko znanje u praksi, te da provedu tri mjeseca u dinamičnom poslovnom okruženju u poslovnicama Adiko banke na području regije Istočno Sarajevo, saopšteno je iz ove banke.

“Adiko banka Banjaluka koncipira svoje poslovanje na principima jasnog i jednostavnog bankarstva, sa kojim će se studenti koji budu kod nas na praksi i praktično upoznati. Vjerujem da će im ova praksa biti idealna podloga za izgradnju karijere u finansijskom sektoru”, rekao je član Uprave Adiko banke Banjaluka Boštjan Pečenko.

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Radomir Božić rekao je da ova obrazovna ustanova nastoji da studentima omogući da stečena teorijska znanja dodatno unaprijede putem praktične obuke, kako bi nakon okončanja školovanja bili što spremniji za samostalan rad, uključujući rad u bankarskom sektoru.

On je dodao da fakultet ove aktivnosti sprovodi u koordinaciji sa poslodavcima.