Start / Sva Obavještenja / Osnovni elementi ugovora za javnu nabavku

Osnovni elementi ugovora za javnu nabavku

Osnovni elementi ugovora za javnu nabavku „Nabavka peleta“ za potrebe Medicinskog fakulteta u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Osnovni elementi ugovora