Start / Sve Aktuelnosti / Održan radni sastanak sa Agencijom za akreditaciju VŠU Republike Srpske

Održan radni sastanak sa Agencijom za akreditaciju VŠU Republike Srpske

Prof. dr Dejan Bokonjić, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) prisustvovao je radnom sastanku kog je u srijedu, 5. decembra, za predstavnike dva javna univerziteta organizovala Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Direktorica Agencije dr Biljana Vojvodić sa saradnicima informisala je predstavnike Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) o dosadašnjim aktivnostima u postupcima reakreditacije sa posebnim naglaskom na recenziranje studijskih programa u svrhu reakreditacije ustanova.

Izraženo je zadovoljstvo činjenicom da je veći dio aktivnosti završen, ali je istovremeno izražena zabrinutost nastavkom opstrukcije od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH.

S tim u vezi je usaglašen stav da se na narednoj sjednici Rektorske konferencije BiH razgovara i o ovoj temi, a sve u cilju otklanjanja opstrukcija u postupku imenovanja komisija za vanjsku evaluaciju.

Razgovarano je i o podobnosti učestvovanja univerziteta u ERASMUS+ projektima, te o potrebi obavještavanja Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) o statusu akreditacije visokoškolskih ustanova.