Старт / Вијести - Универзитет / Одржан радни састанак са Агенцијом за акредитацију ВШУ Републике Српске

Одржан радни састанак са Агенцијом за акредитацију ВШУ Републике Српске

Проф. др Дејан Бокоњић, проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) присуствовао је радном састанку ког је у сриједу, 5. децембра, за представнике два јавна универзитета организовала Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске.

Директорица Агенције др Биљана Војводић са сарадницима информисала је представнике Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву (УИС) о досадашњим активностима у поступцима реакредитације са посебним нагласком на рецензирање студијских програма у сврху реакредитације установа.

Изражено је задовољство чињеницом да је већи дио активности завршен, али је истовремено изражена забринутост наставком опструкције од стране Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ.

С тим у вези је усаглашен став да се на наредној сједници Ректорске конференције БиХ разговара и о овој теми, а све у циљу отклањања опструкција у поступку именовања комисија за вањску евалуацију.

Разговарано је и о подобности учествовања универзитета у ЕRASMUS+ пројектима, те о потреби обавјештавања Извршне агенције за образовање, аудиовизуалну дјелатност и културу (EACEA) о статусу акредитације високошколских установа.