Start / Sva Obavještenja / Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sa referencom „Nabavka peleta“ za potrebe Medicinskog fakulteta u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka