Svečano obilježen Dan Ekonomskog fakulteta Pale

Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježio je u subotu, 24. novembra, Dan fakulteta, 66 godina postojanja i 25 godina rada u Republici Srpskoj.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Radomir Božić pozdravio je sve prisutne u ime studenta i zaposlenih na Ekonomskom fakultetu Pale. Dekan je istakao da na Ekonomskom fakultetu studira ukupno 584 studenta. Na drugom ciklusu studija, na šest studijskih programa studira 88 studenata. Do sada je na Ekonomskom fakultetu Pale diplomiralo 2085 studenta, magistraske i master radove odbranio je 221 kandidat, a doktoriralo je 24 kandidata. U toku su aktivnosti za pokretanje i trećeg ciklusa studija. Ove godine diplomu Ekonomskog fakulteta steklo je 15 magistara ekonomskih nauka, 17 magistra i mastera ekonomije, zatim 84 diplomirana ekonomista, od toga 11 na studijskom programu turizam i hotelijerstvo. Dekan je čestitao je svim studentima koji su dobili diplome.

Pozdrav prisutnim i čestitike Ekonomskom fakultetu na 66 godina postojanja i 25 godina rada u Srpskoj uputio je i doc. dr Siniša Berjan, prorektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na svečanosti se obratio i prof. dr Aleksandar Grubor, dekan bratskog Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Zahvalnicu za dvadeset godina rada dobio je prof. dr Aleksandar Stojanović, dok su za deset godina rada zahvalnice dobili doc. dr Vesna Prorok, doc. dr Damjan Danilović, doc. dr Predrag Mlinarević i mr Nemanja Šarenac.

Na proslavi su tokođe uručena priznanja i nagrade najboljim studentima. Najbolji studenti drugog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu sa prosjekom deset su Milana Todić, Aleksandra Gluhović, Sanja Mandić i Olja Radojković. Milana Todić, kao najbolja, istakla je težak put do diplome i da zahtjeva mnogo odricanja, ali i to da se uspjeh na kraju isplatio.

Najbolji aktivni studenti u akademskoj 2017/18 godinu su Nina Brčkalo i Jovana Trifković sa prosječnom ocjenom 9,75 (prva godina), Dejan Pljuco 9,75 (druga godina) i Nataša Lizdek 9,86 (treća godina).

U umjetničkom dijelu svečanosti nastupili su studenti Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.