Start / Fakulteti i Akademije / Raspisan konkurs za sufinansiranje naučnih monografija

Raspisan konkurs za sufinansiranje naučnih monografija

Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske raspisalo je danas konkurs za sufinansiranje naučnih monografija u 2018. godini vrijedan 120.000 KM.

Pravo prijave na konkurs imaju naučnoistraživačke organizacije upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu nauke i tehnologije, ovlašćeni izdavači naučnih publikacija, kao i autori naučnih monografija upisani u Registar istraživača, odnosno E-CRIS.RS sistem.

Za izbor i vrednovanje naučnih monografija ministar će imenovati Komisiju za izbor i vrednovanje prijava na konkurs.

Konkurs za sufinansiranje naučnih publikacija za 2018. godinu biće otvoren do 05.12.2018. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom na adresu: Ministarstvo nauke i tehnologije, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka, sa obaveznom naznakom „prijava na konkurs za sufinansiranje naučnih monografija“.

Obrasci zaprijavu na konkurs mogu se preuzeti sa veb-portala Vlade Republike Srpske www.vladars.net (stranica Ministarstva nauke i tehnologije, rubrika KONKURSI/KONKURSI NAUKE), kao i u Ministarstvu, u Resoru nauke, Trg Republike Srpske br. 1, lamela B, treći sprat, kancelarija broj 8.