Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Usluge za svečano otvaranje Međunarodnog simpozijuma Agrosym Jahorina 2018“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prilog: Odluka