Start / Sva Obavještenja / Odluka o poništenju postupka javne nabavke: „Nabavka radova na rekonstrukciji fasade na čeonom dijelu zgrade“ za potrebe Filozofskog fakulteta Pale

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: „Nabavka radova na rekonstrukciji fasade na čeonom dijelu zgrade“ za potrebe Filozofskog fakulteta Pale

Prilog: Оdluka (PDF)