Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku: „Nabavka hemijskih proizvoda za određivanje apoptoze“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča

Prilog: Оdluka (PDF)