Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata dr Bilјane Milinković, Medicinski fakultet Foča

Prilog: Izvještaj