Start / Obavještenja - Medicinski fakultet / Konkurs Medicinskog fakulteta za upis studenata u trećem upisnom roku

Konkurs Medicinskog fakulteta za upis studenata u trećem upisnom roku

Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu raspisao je konkurs za prijem 10 studenata na prvi ciklus studija u trećem upisnom roku. Slobodna mjesta su na studijskom programu Zdravstvena njega, za sufinansirajuće studente.

–  Prijavlјivanje kandidata počinje 18.09.2018. a završava 21.09.2018. godine do 15:00 časova.

– Polaganje prijemnog ispita 24.09.2018. godine sa početkom u 9.00 časova

– Objavlјivanje rezultata konkursa je 25.09.2018. godine, a konačne rang liste do 26.09.2018. godine do 14.00 časova

–  Upis primlјenih kandidata obaviće se od 27-28.09.2018. godine.

Prilog: Konkurs – treći upisni rok